UNISERVIS - Ing. Vladimír Makovička

Anynet+

Jde o obchodní název společnosti Samsung pro propojení řízení jednotlivých přístrojů na bázi standardu HDMI- CEC (Consumer Electronic Control). Obdobou jsou obchodní názvy Sony Bravia Link, Panasonic Vieralink, Philips Easylink. Anynet+ je komfortní funkce, která umožňuje spojené ovládání tohoto přístroje a televizoru Samsung s podporou Anynet+.

  • Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+, znamená to, že tuto funkci podporuje.
  • Když zapnete přehrávač a vložíte disk, začne se přehrávat. Zároveň se automaticky zapne televizor a přepne se do režimu HDMI.
  • Pokud zapnete přehrávač s vloženým diskem a stisknete tlačítko PLAY, televizor se také ihned zapne a přepne se do režimu
  • HDMI.

    © M-UNISERVIS  Email : info@m-uniservis.cz - Webdesign  RED -POINT.cz