UNISERVIS - Ing. Vladimír Makovička

Bravia Link

Jde o obchodní název společnosti Sony pro propojení řízení jednotlivých přístrojů na bázi standardu HDMI- CEC (Consumer Electronic Control). Obdobou jsou obchodní názvy Samsung Anynet+, Panasonic Vieralink, Philips Easylink.

© M-UNISERVIS  Email : info@m-uniservis.cz - Webdesign  RED -POINT.cz