UNISERVIS - Ing. Vladimír Makovička

Umí satelitní televizor Philips zpracovat signál Astry 23,5°?

Někdy se setkáváme s názorem, že prý satelitní tuner televizorů Philips (Sony, příp. jiné značky) umí jen něměckou ASTRU 1 na 19° a NE např. programy Skylink na ASTRA 3 - 23,5°. Toto je určitá nesprávná interpretace jisté vlastnosti sat. přijímačů, vyžadující podrobnější vysvětlení. Digitální signál, používaný ve vysílání, má velice široký rozsah parametrů. Pro názornost – u analogového televizního vysílání byly tyto parametry víceméně dva – kmitočet a norma, podle které byl signál sestaven. Analogový přijímač pak tyto parametry podle normy (kterých mohlo být např. 5) velmi rychle otestoval a proto automatické ladění nebyl problém.

U digitálního signálu je těchto parametrů mnohem více – kromě kmitočtu je to např. polarizace (V/H), symbolová rychlost (SR), korekční činitel (FEC), druh modulace (např. QPSK). Počet možných kombinací těchto parametrů roste exponenciálně a s tím i doba případného testování. Proto je v přijímačích předprogramována tabulka parametrů jednotlivých programů pro určitou družici (vyspělý přijímač podle těchto parametrů určí, signál které družice přijímá). U běžných přijímačů pak uživatel musí zadat, na kterou družici je parabola nastavena a potom si přijímač zvolí tu správnou tabulku a poměrně rychle vyhledá programy této družice.

Moderní satelitní televizory (např. Philips) patří mezi ty přístroje, které mají SW se schopností rozpoznat jednotlivé družice a s maximální možnou automatikou funkce. Logika testování signálu je ale taková, že nejprve se testují signály prioritních poskytovatelů a pak dále podle dalších parametrů. Z tohoto důvodu nejpoužívanější evropský satelit Astra 19° je rozpoznán a následně naladěn velmi rychle.

Proti tomu je signál Astry 23,5° zmapován hůře (pravděpodobně i díky častým změnám parametrů probíhajícím u Skylinku v poslední době) a proto před automatickým naladěním této družice probíhá mnohem delší automatické rozpoznávání. To může v laikovi vyvolat dojem, že TV satelity neumí – není tomu tak, je to určitá daň za to, že televizor jako výrobek určený pro široký okruh zákazníků v celé Evropě nemůže být přednastaven pro určitou družici a poskytovatele, jak tomu bývá u prodávaných satelitních kompletů. U hůře zmapované družice potom musí testovat všechny parametry signálu a doba identifikace se velmi prodlužuje.

© M-UNISERVIS  Email : info@m-uniservis.cz - Webdesign RED-POINT.cz